Autors: Sintija Leigute

Viespasniedzēji turpina sadarbību ar LiepU pēc projekta beigām

No septiņiem Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) iesaistītajiem viespasniedzējiem četri viespasniedzēji joprojām turpina aktīvi sadarboties ar Liepājas Universitāti (LiepU) arī ilgtermiņā pēc projekta darba līgumu noslēgšanās. Viena no viespasniedzējām ir Radka Načeva (Radka Nacheva)…

Read the full article

Noslēdzas LiepU mācībspēku specializētās mācības otrajā modulī

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) ir noslēgušās organizētās specializētās mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci ar industriju. Mācībās kopumā piedalījās astoņi LiepU ievēlēti mācībspēki no četrām stratēģiskās specializācijas jomām, un šī…

Read the full article

Projekta dalībnieki piedalās papildinātās realitātes izveidē un izstādēs

Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) zinātniskā grāda pretendente Maija Demitere no stratēģiskās specializācijas jomas “Māksla” ir viena no ART+ māksliniecēm, kas piedalījusies jaunas papildinātās realitātes platformas ART+ izveidē Liepājā. Šī platforma (aplikācija) ir veidota kā…

Read the full article

LiepU mācībspēkiem uzsākušās specializētās mācības, kas attīsta līderību un sadarbības kompetenci ar industriju

No šī gada 18. janvāra astoņiem Liepājas Universitātes (LiepU) ievēlētiem mācībspēkiem, kuri strādā kādā no četrām stratēģiskās specializācijas jomām, ir sākušās specializētās mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci ar industriju. Mācības notiek attālināti, izmantojot Zoom platformu, un tās tiek nodrošinātasprojekta Eiropas Sociālā fonda “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās –…

Read the full article

2021. gadā īstenotās projekta aktivitātes LiepU akadēmiskā personāla pilnveidei stratēģiskās specializācijas jomās

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) 2021. gadā ir īstenotas vairākas nozīmīgas projekta aktivitātes Liepājas Universitātē (LiepU). Kā viena no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm LiepU akadēmiskā personāla pilnveidē bija profesionālās angļu valodas mācības, kas iesākās 2020. gada…

Read the full article

Projektā noslēgušies profesionālās angļu valodas kursi LiepU mācībspēkiem

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēkiem, kuri strādā kādā no LiepU stratēģiskās specializācijas jomām, ir nesen noslēgušies profesionālās angļu valodas kursi, kuri norisinājās desmit mēnešu garumā. Dalībnieki intensīvi apguva angļu valodu…

Read the full article

Projektā atsākušies profesionālās angļu valodas kursi

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki, kuri strādā kādā no LiepU stratēģiskās specializācijas jomām, no 6. septembra atsāka profesionālās angļu valodas kursus attālinātā vidē – Zoom un MS Teams platformās, kā arī klātienē, kuros intensīvi…

Read the full article

LiepU mācībspēkiem noslēdzas angļu valodas kursi šajā studiju semestrī

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) kopš 2020. gada oktobra sākuma līdz jūnija vidum astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki, kuri strādā kādā no LiepU stratēģiskās specializācijas jomām, intensīvi pilnveido savas angļu valodas zināšanas profesionālās angļu valodas…

Read the full article

Apkopoti aptaujas rezultāti par projektā iesaistīto doktorantu darbu LiepU

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) iesaistīto doktorantu aktivitāšu novērtējuma ietvaros tika apkopoti aptaujas rezultāti „Projektā iesaistīto doktorantu aptaujas rezultāti Liepājas Universitātē”. Aptaujā izvērtēts deviņu doktorantu doktorantūras studiju process, docēšana un doktorantiem sniegtā atbalsta kvalitāte LiepU.…

Read the full article

Projektā LiepU mācībspēki turpina veiksmīgi apgūt angļu valodas kursus attālināti

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) kopš 2020. gada oktobra sākuma astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki, kuri strādā kādā no stratēģiskās specializācijas jomām, turpina intensīvi attālināti apgūt profesionālās angļu valodas kursus, izmantojot Zoom un MS Teams platformas. Kursi norisinās trīs…

Read the full article