Mēnesis: 2020. gada decembris

ESF projektā LiepU mācībspēki pilnveido angļu valodas zināšanas attālināti

Kopš šī gada oktobra sākuma astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki, kuri ir nodarbināti kādā no stratēģiskās specializācijas jomām, uzsāka intensīvus profesionālās angļu valodas kursus, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) finansiālajam atbalstam. Kursi norisinās trīs…

Read the full article

Jauno mediju studentiem pasniedz doktorante un mākslinieku rezidenču programmas vadītāja Signe Pucena

Kopš 2019. gada februāra LiepU doktora studiju programmas “Jauno mediju māksla” doktorante Signe Pucena uzsāka darbu Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021), pasniedzot lekcijas akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Jauno mediju māksla” 1. un 2.…

Read the full article