Mēnesis: 2020. gada maijs

Darbs lekcijās palīdz sevi izglītot

Linda Alksne ir viena no jaunajām doktorantēm, kura pasniedz lekcijas Liepājas Universitātes (LiepU) Dabas un inženierzinātņu fakultātē studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika un elektronika” kopš 2018./2019. akadēmiskā gada pavasara semestra Eiropas Sociālā Fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības”…

Read the full article