Mēnesis: 2022. gada maijs

Noslēdzas LiepU mācībspēku specializētās mācības otrajā modulī

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) ir noslēgušās organizētās specializētās mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci ar industriju. Mācībās kopumā piedalījās astoņi LiepU ievēlēti mācībspēki no četrām stratēģiskās specializācijas jomām, un šī…

Read the full article