Mēnesis: 2021. gada maijs

Projektā LiepU mācībspēki turpina veiksmīgi apgūt angļu valodas kursus attālināti

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) kopš 2020. gada oktobra sākuma astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki, kuri strādā kādā no stratēģiskās specializācijas jomām, turpina intensīvi attālināti apgūt profesionālās angļu valodas kursus, izmantojot Zoom un MS Teams platformas. Kursi norisinās trīs…

Read the full article