Mēnesis: 2020. gada novembris

Apkopota aptauja par ārvalstu viespasniedzēju ieguldīto darbu LiepU stratēģisko specializācijas jomu stiprināšanā

Apkopota aptauja „Ārvalstu viespasniedzēju darba izvērtējums Liepājas Universitātē” par ārvalstu viespasniedzēju ieguldīto darbu Liepājas Universitātes (LiepU) stratēģisko specializācijas jomu stiprināšanā no 2018. gada novembra sākuma līdz 2020. gada oktobra vidum. Aptauja ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes,…

Read the full article

Projekts kā lieliska iespēja vairāk laika veltīt tam, kas māksliniekam – pētniekam ir vissvarīgākais

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ir iesaistījusies doktorante Paula Vītola, kura studē Liepājas Universitātes (LiepU) doktorantūras studiju programmā “Jauno mediju māksla” un vada lekcijas topošajiem jauno mediju māksliniekiem stratēģiskās specializācijas jomā “Mākslas”. Doktorante projektā…

Read the full article