Mēnesis: 2019. gada novembris

LiepU viesojas lektore no Bulgārijas, kura strādās projektā

Pagājušajā nedēļā Liepājas Universitātē viesojās vieslektore un Galvenā asistente Informācijas tehnoloģijās Radka Načeva (Radka Nacheva) no Varnas Ekonomikas augstskolas Bulgārijā, kura bija ieradusies Erasmus + docētāju vizītē. Vieslektore pasniedza lekcijas bakalaura un maģistra studiju programmās “Informācijas tehonoloģijas” par tēmu “Biznesa modelēšana”. No 2020. akadēmiskā gada 1. februāra paredzēts, ka Radka Načeva strādās arī kā ārvalstu viespasniedzēja bakalaura…

Read the full article