Mēnesis: 2020. gada jūnijs

Viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes runā par sasniegto projektā

25. jūnijā Liepājas Universitātē (LiepU) Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros notika tikšanās, kurā no LiepU puses piedalījās rektore Dace Markus, projekta vadības grupa, pasniedzēji no Dabas un inženierzinātņu fakultātes, un no Klaipēdas Universitātes…

Read the full article

Doktorantes iesaistīšanās LiepU projektā paver iespējas izprast, ko nozīmē pasniedzējas darbs augstskolā

Kristīne Mackare pasniedz lekcijas Liepājas Universitātes (LiepU) Dabas un inženierzinātņu fakultātē studiju virzienā “Dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas” kopš 2019./2020. akadēmiskā gada rudens semestra un ir viena no jaunajām doktorantēm, kura strādā Eiropas Sociālā Fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes,…

Read the full article