Mēnesis: 2020. gada jūlijs

LiepU akadēmiskajam personālam noslēgusies stažēšanās uzņēmumos

2019. gada garumā kopumā sešpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki stažējās dažādos uzņēmumos Latvijā, četrās stratēģiskās specializācijas jomās – “Mākslas”, “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektrotehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” un “Vides aizsardzība”, lai pilnveidotu savas profesionālās kompetences sadarbībā ar uzņēmumiem, stiprinātu un attīstītu studiju virzienu jomu izglītības sasaisti ar tautsaimniecību, nodrošinātu…

Read the full article

Doktorantes iesaistīšanās projektā paver iespējas attīstīt vairākus jaunus mākslas darbus un prototipus

Doktorante Maija Demitere studē Liepājas Universitātes (LiepU) Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē doktorantūras studiju programmā “Jauno mediju māksla” un vienlaikus pasniedz lekcijas stratēģiskās specializācijas jomā “Mākslas”, iesaistoties Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021. „Darbs ar…

Read the full article