Mēnesis: 2020. gada februāris

Viespasniedzēja no Bulgārijas uzsākusi darbu studiju virzienā “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes”

No šī gada 1. februāra Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātē darbu uzsākusi viespasniedzēja Radka Načeva (Radka Nacheva) no Varnas Ekonomikas augstskolas Bulgārijā, Varnā. Viespasniedzēja izstrādās studiju kursus un pasniegs lekcijas stratēģiskās specializācijas jomā – Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas…

Read the full article