Mēnesis: 2022. gada februāris

Projekta dalībnieki piedalās papildinātās realitātes izveidē un izstādēs

Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) zinātniskā grāda pretendente Maija Demitere no stratēģiskās specializācijas jomas “Māksla” ir viena no ART+ māksliniecēm, kas piedalījusies jaunas papildinātās realitātes platformas ART+ izveidē Liepājā. Šī platforma (aplikācija) ir veidota kā…

Read the full article