Projektā noslēgušies profesionālās angļu valodas kursi LiepU mācībspēkiem

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēkiem, kuri strādā kādā no LiepU stratēģiskās specializācijas jomām, ir nesen noslēgušies profesionālās angļu valodas kursi, kuri norisinājās desmit mēnešu garumā. Dalībnieki intensīvi apguva angļu valodu trīs dažādu angļu valodas līmeņu grupās attālinātā vidē (Zoom un MS Teams platformās), kā arī klātienē, pilnveidojot savas angļu valodas zināšanas un prasmes 216 stundu apjomā, lai iegūtu noteikto angļu valodas līmeni, kuru izmantot turpmākajā akadēmiskajā darbībā. Angļu valodas kursi šajā akadēmiskajā mācību gadā notika pie profesionāliem angļu valodas pasniedzējiem – Dagnijas Deimantes, Baibas Kačānovas un Indras Kalniņas, iepriekšējā mācību gadā arī pie Solvitas Matvejevas un Olgas Semjonovas. Šī gada oktobra beigās sekoja angļu valodas kursu gala pārbaudījums, kuru visi kursu dalībnieki nokārtoja veiksmīgi, un drīzumā dalībnieki saņems apliecības par apgūto profesionālās pilnveides izglītības programmu “Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” B1, B2, C1 vai C2 apguves līmenī.

Veiktajā aptaujā par angļu valodas kursu apguvi 3. noslēdzošajā mācību periodā, kas bija no šī gada septembra līdz oktobra beigām, 72,2% kursu dalībnieki novērtēja angļu valodas pasniedzēju nodarbības ar vērtējumu “teicami” un atzina, ka kursi esot bijuši vērtīgi un tagad ļauj būt daudz drošākiem, turpinot pastāvīgi pilnveidot svešvalodu. Kā būtiskākos ieguvumus no angļu valodas kursiem minēja LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente Dace Kūma, atzīmējot: „Kursi bija ļoti labi, uzlaboju savas angļu valodas zināšanas, kas nepieciešamas, jo pasniedzu lekcijas LiepU ārvalstu studentiem. Vērtīgi bija, ka uzlaboju ne tikai angļu valodas zināšanas, bet pasniedzējas bija sagatavojušas materiālus arī par citām izglītojošām, interesantām personību bagātinošām tēmām. Kopumā vērtējot, esmu ļoti apmierināta un pateicīga pasniedzējām.” Par kursiem atzinīgi izteicās arī Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektors Mārtiņš Krūmiņš. „Ir vērtīgi ik pa laikam atkārtot lietas, kas piemirsušās un kaut ko jaunu iemācīties. Arī patika attālinātā kursu forma, jo ir daudz ērtāk nekā, kad kursi notiktu klātienē. Nākotnē varbūt pat labprāt vēl iesaistītos šādos kursos.”

Arī angļu valodas pasniedzējām bija izveidojusies laba sadarbība ar kursu dalībniekiem. Viena no pasniedzējām Dagnija Deimante minēja, ka „angļu valodas apguvē dalībnieki ieguldīja daudz darba, bija patīkami vērot, kā uzlabojas viņu angļu valodas prasmes – kursu dalībnieki pārliecinošāk varēja izteikt viedokli par dažādiem jautājumiem, ne tikai par savu profesionālo sfēru.” Taču angļu valodas pasniedzēja Indra Kalniņa atzina: „Tie, kuri būtībā visvairāk centās, arī ieguva augstākus rezultātus kursos, dalībnieki aktīvi iesaistījās runāšanā, cik nu dalībniekiem atļāva laiks, tik pildīja mājasdarbus. Katrā ziņā bija patīkami ar viņiem strādāt.”

Veiktajā lektoru aptaujā par angļu valodas kursu apguvi 3. noslēdzošajā mācību periodā visi angļu valodas kursu pasniedzēji atzina, ka LiepU mācībspēki vislielāko progresu ir sasnieguši runātprasmē un valodas lietojumā.

Tāpat projektā paredzēts, ka no 2022. gada janvāra tiks uzsākta projekta aktivitāte „Specializētās mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju”, kurās piedalīsies astoņi LiepU akadēmiski ievēlētie mācībspēki.