Mēnesis: 2020. gada aprīlis

LiepU doktora grāda pretendents U. Zupa: „Mana sirdsapziņa ir mana mēraukla”

Jau vairāk kā gadu Liepājas Universitātē (LiepU) Eiropas Sociālā Fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros Vadības un sociālo zinātņu fakultātes studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” strādā LiepU Attīstības direktors Uldis Zupa, kurš…

Read the full article

Gyotaku meistarklase dizaina studentiem

Gyotaku burtiskā tulkojumā nozīmē “zivis” (gyo) un “berzēšana” (taku), tā ir japāņu māksla, kur ar berzes metodi iegūst zivju nospiedumus. Tas ir ne tikai mākslas veids, bet arī veids, kā zvejnieki kādreiz lepojās ar savu lomu un varēja to parādīt kā pierādījumu citiem. Japāņu zvejniekiem laivā līdzās zvejas rīkiem bija arī krāsas un rīspapīrs. Ar laiku…

Read the full article

Septiņi LiepU viespasniedzēji dalās savā pieredzē par attālināto mācību darbu

Lai arī Liepājas Universitātē (LiepU) darbs visiem mācībspēkiem un studentiem turpinās attālināti, septiņi LiepU viespasniedzēji no Lietuvas un Bulgārijas dalās pieredzē par savu attālināto mācību darbu ar studentiem. Viespasniedzēji ir nodarbināti LiepU Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un…

Read the full article