Mēnesis: 2022. gada jūlijs

Viespasniedzēji turpina sadarbību ar LiepU pēc projekta beigām

No septiņiem Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) iesaistītajiem viespasniedzējiem četri viespasniedzēji joprojām turpina aktīvi sadarboties ar Liepājas Universitāti (LiepU) arī ilgtermiņā pēc projekta darba līgumu noslēgšanās. Viena no viespasniedzējām ir Radka Načeva (Radka Nacheva)…

Read the full article