Mēnesis: 2019. gada marts

Viespasniedzēji un doktoranti LiepU Zinātnes un radošuma dienās

Ceturtdien, 21. martā, projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (projekta nr.: 8.2.2.0/18/A/021) viespasniedzēji un doktoranti piedalījās paneļdiskusijā “Praksē balstīta pētniecība: datu ieguve un vizualizācija” (“Practice-led research: Data collection and visualization”). Mākslas jomas pasniedzējs, fotogrāfs Mg. art Petras Saulenas (Petras…

Read the full article

Projekta panelis LiepU Zinātnes un radošuma dienās

Lielā iela 14 (227. auditorija)Ceturtdien, 21. martā, pulksten 14:00 Liepājas Universitātes Zinātnes un radošuma dienu ietvaros notiks paneļdiskusija angļu valodā “Praksē balstīta pētniecība: datu ieguve un vizualizācija” (“Practice-led research: Data collection and visualization”). Paneļdiskusijā piedalīsies projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības…

Read the full article

Ir uzsākta akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveide sadarbībā ar komersantiem

ESF projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros 2019. gada februārī sadarbībā ar komersantiem Latvijā ir uzsākta Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveides – stažēšanās pasākumu īstenošana. Stažēšanās pasākumu mērķis ir pilnveidot LiepU akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci…

Read the full article

Viespasniedzējas no Klaipēdas uzsāk docēšanas un pētniecības aktivitātes LiepU

Sākot ar 1. martu LiepU darbu uzsākušas vēl trīs viespasniedzējas no Lietuvas – Tatjana Paulauskiene (Tatjana Paulauskiene), Olga Anne (Olga Anne) un Rasa Viederīte (Rasa Viederyte) no Klaipēdas Universitātes. Viespasniedzējas sniegs lekcijas LiepU maģistra studentiem stratēģiskās specializācijas jomā – vide, studiju programmā “Ekotehnoloģijas”, kā arī nodarbosies ar zinātnisko pētniecību. Viespasniedzēju aktivitātes LiepU tiks finansētas no projekta “Liepājas Universitātes…

Read the full article