Mēnesis: 2021. gada janvāris

Viespasniedzēja no Bulgārijas ir pabeigusi vairākas zinātniskās publikācijas par e- mācībām pandēmijas laikā

Radka Načeva (Radka Nacheva) no Varnas Ekonomikas universitātes Bulgārijā gandrīz jau gadu strādā par viespasniedzēju Liepājas Universitātē stratēģiskajā specializācijas jomā – „Informācijas tehnoloģijas” un nesen ir pabeigusi iesniegt publicēšanai vairākas zinātniskās publikācijas par e-mācībām pandēmijas laikā. Radka Načeva ir viena no septiņām viespasniedzējām, kura ir aktīvi iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas…

Read the full article