Mēnesis: 2021. gada novembris

Projektā noslēgušies profesionālās angļu valodas kursi LiepU mācībspēkiem

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēkiem, kuri strādā kādā no LiepU stratēģiskās specializācijas jomām, ir nesen noslēgušies profesionālās angļu valodas kursi, kuri norisinājās desmit mēnešu garumā. Dalībnieki intensīvi apguva angļu valodu…

Read the full article