Mēnesis: 2019. gada janvāris

Viespasniedzējs no Klaipēdas uzsācis darbu LiepU

Viespasniedzējs Remigijus Kinderis (Remigijus Kinderis) no Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitātes ir uzsācis darbu Liepājas Universitātē no 2018. gada 1. novembra, pasniedzot lekcijas bakalaura studiju programmā “Tūrisms un rekreācijas vadība” projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros.…

Read the full article

Viespasniedzējs no Kauņas darba sagatavošanās vizītē

No  2019. gada 1. februāra LiepU darbu uzsāks jau otrais viespasniedzējs no Lietuvas – Petras Saulenas (Petras Saulėnas). Viespasniedzējs lasīs lekcijas mākslā 1. un 3. kursa studentiem bakalaura studiju programmās “Jauno mediju māksla” un “Dizains” projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (nr. 8.2.2.0/18/A/021)…

Read the full article