Mēnesis: 2021. gada septembris

Projektā atsākušies profesionālās angļu valodas kursi

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki, kuri strādā kādā no LiepU stratēģiskās specializācijas jomām, no 6. septembra atsāka profesionālās angļu valodas kursus attālinātā vidē – Zoom un MS Teams platformās, kā arī klātienē, kuros intensīvi…

Read the full article