LiepU mācībspēkiem noslēdzas angļu valodas kursi šajā studiju semestrī

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) kopš 2020. gada oktobra sākuma līdz jūnija vidum astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki, kuri strādā kādā no LiepU stratēģiskās specializācijas jomām, intensīvi pilnveido savas angļu valodas zināšanas profesionālās angļu valodas kursos attālināti, izmantojot Zoom un MS Teams platformas. Kursus vada profesionāli angļu valodas pasniedzēji (Dagnija Deimante, Solvita Matvejeva, Baiba Kačānova un Olga Semjonova) trīs dažādu angļu valodas līmeņu grupās.

Visi angļu valodas dalībnieki šajā kursu posmā atzina, ka ir ļoti apmierināti ar kursu pasniegšanu un savu sasniegto progresu angļu valodas pilnveidē. Angļu valodas kursu dalībniece, LiepU maģistra studiju programmas Ekotehnoloģijas” direktore Lilita Ābele par kursu apguvi izsakās ļoti pozitīvi. Esmu ļoti apmierināta, daudz atkārtojusi, nostiprinājusi zināšanas, kā arī tās papildinājusi, it sevišķi gramatikā. Abas manas pasniedzējas ir atraktīvas, ļoti iedvesmojošas, bet tai pašā laikā prasīgas. Tā ir līdz šim labākā pieredze angļu valodas apgūšanā!”

Angļu valodas lektore Baiba Kačānova, kura pasniedz angļu valodu B1-B2 līmenim uzsvēra, ka noteikti ir vērojams progress dalībnieku angļu valodas pilnveidē un tiek daudz strādāts, lai pilnveidotu mācībspēku runāšanas prasmes. Savukāt angļu valodas lektore Solvita Matvejeva, daloties savā pieredzē ar kursu dalībniekiem, atzinīgi novērtē dalībnieku aktīvo iesaisti un sniegumu savās nodarbībās, atzīmējot: Uzskatu, ka ir ļoti labi, ja augstskolu mācībspēkiem ir pieejama šada iespēja mācīties svešvalodu par projekta līdzekļiem. Tas, ka augstskolu pasniedzējiem ir jābūt labām svešvalodas zināšanām, ir tikai loģiski, un es esmu pārsteigta, ka mūsu universitātes pasniedzējiem tiešām tādas ir. Prieks, ka, neskatoties uz to, ir gatavi mācīties un pilnveidoties, tā panākot vēl augstāku līmeni. Darbs manā grupā C1-C2 līmenī noritēja veiksmīgi: kursanti ir atvērti sadarbībai, cītīgi mācās, analizē kļūdas, uzdod jautājumus. Ņemot vērā mūsu līmeni, daudz strādājam tieši pie valodas nianšu apgūšanas, akadēmiskās valodas vārdu krājuma bagātināšanas. Tēmas ir visaptverošas un reizēm esmu patīkami pārsteigta, ka neskatoties uz kursantu zinātnes jomu, kurā specializējas, viņi ir ļoti erudīti, vienmēr gatavi diskusijām par visdažādākajām dzīves tēmām. Kursantu zināšanu līmenis noteikti ir audzis visās valodas prasmēs, jo mācāmies regulāri, 3 stundu garumā. Pats galvenais ir valodu turpināt izmantot arī turpmāk, tāpēc rosinu lasīt, skatīties un klausīties svešvalodā, lai apgūtais netiktu aizmirsts, jo, kā zināms, ja valodu nelieto, tā “mirst”. Svarīgi ir turpināt attīstīt savas valodas prasmes, un es esmu pārliecināta, ka manējie kursanti noteikti to turpinās darīt arī turpmāk.”

Veiktajā lektoru aptaujā par angļu valodas kursu apguvi 2. mācību periodā, no janvāra līdz šim brīdim, visi angļu valodas kursu lektori atzina, ka LiepU mācībspēku apgūtās zināšanas un prasmes savās nodarbībās vērtē ar “ļoti labi” un “labi” un kursu dalībnieki vislielāko progresu ir sasnieguši runātprasmē.

Kursi atsāksies no šī gada septembra un norisināsies līdz oktobra beigām. Saskaņā ar projektu ir paredzēts, ka angļu valodas kursos viena gada laikā mācībspēki pilnveidos savas angļu valodas zināšanas B un C līmenī ar specifiskām akadēmiskā un zinātniskā darba zināšanām, lai iegūtu projektā noteikto angļu valodas zināšanu līmeni, kuru varēs izmantot turpmākajā akadēmiskajā darbībā. Kursi norisinās kopumā 216 stundu apjomā.