Noslēdzas LiepU mācībspēku specializētās mācības otrajā modulī

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) ir noslēgušās organizētās specializētās mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci ar industriju. Mācībās kopumā piedalījās astoņi LiepU ievēlēti mācībspēki no četrām stratēģiskās specializācijas jomām, un šī gada 26. aprīlī noslēdzās nodarbības otrajā mācību modulī “Dizaina domāšana un digitālās prasmes”, kas bija pēdējais no kopumā diviem mācību moduļiem.

Specializēto mācību mērķis ir attīstīt LiepU akadēmiskā personāla kompetences līderībā un sadarbībā, lai pilnveidotu akadēmiskā darba kvalitāti. Mācību moduļa laikā LiepU mācībspēki apguva tādas tēmas kā dizaina domāšana kā domāšanas veids un attieksme, process; pakalpojumu dizains; netiķete jeb etiķete digitālajā vidē; digitālās prasmes par dažādām modernām metodēm un paņēmieniem; digitālo rīku attīstība, tehnoloģijas un to pielietojums nākotnē un modernas prezentācijas metodes. Otrā mācību moduļa kopējais apjoms bija 48 akadēmiskās stundas un 12 akadēmiskās dalībnieku patstāvīgā darba stundas. Mācības notika intensīvi lekciju, semināru, diskusiju un praktisku darbu veidā, attālinātā formā, izmantojot Zoom platformu, un tās nodrošināja profesionālās tālākizglītības iestāde SIA “PURE Academy” profesionāli un pieredzes bagāti pasniedzēji – Viktorija Buraka, Dace Okmane un Jana Trahimoviča.

Mācību dalībnieki, daloties par saviem novērojumiem un iespaidiem otrā moduļa noslēgumā, atzina, ka kopumā jūtas apmierināti ar pasniegto mācību kvalitāti un apgūto tēmu aktualitāti ikdienas darbā. Profesionālās bakalaura programmas “Tūrisma un rekreācijas vadība” pasniedzēja Zane Gusta norāda: „Man ļoti patika dizaina domāšanas modulis. Uzskatu, ka bija ļoti vērtīgi aktualizēt šo tematu, jo tas ir nepieciešams un nākotnē plānošanas dokumentos arvien vairāk ir iekļauti dizaina domāšanas pamatprincipi. Prieks, ka nodarbību laikā bija izdevība apgūt daudzveidīgus digitālos dizaina domāšanas rīkus un tika ieskicēts, kur var gūt idejas par tiem un cik tie ir daudzveidīgi. Runājot par netiķeti digitālajā vidē, pietrūka tas, ka nodarbības laikā nebija neviena praktiska uzdevuma, līdz ar ko bija grūti uztvert pasniegto informāciju.” Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors, studiju programmas “Viedās tehnoloģijas un mehatronika” direktors Uldis Žaimis norāda, ka dizaina domāšanas nodarbībās bija atsevišķas lietas, kuras patika. „Piemēram, prezentāciju gatavošanā bija piemēri uz citām platformām, uz kurām nebiju strādājis, arī jebkura cita pasniedzēja pieeja bija atšķirīga no tā, kas iepriekš bija mācīts, līdz ar to mācībās apgūtais būs turpmāk kā noderīga bagāža, kura kādreiz noderēs.” Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes mākslas jomas pasniedzējs Pēteris Riekstiņš stāsta, ka interesanti bija atkal iejusties studenta lomā, jo tās bija kā patīkamas un noderīgas pārmaiņas. Tika daudz izmantoti digitālie rīki, bet nepatika, ka daudz no tiem bija izmantojami par maksu, taču vismaz uzzināja, kas vēl no jauniem digitāliem rīkiem pastāv pasaulē. Kā atzīst Pēteris, tad dizaina domāšanas lekcijas bija vērtīgākās, kas vairāk gāja pie sirds, jo bija humanitāras.

Drīzumā mācību dalībnieki saņems apliecības par mācību programmas “Dizaina domāšana un digitālās prasmes” apguvi no profesionālās tālākizglītības iestādes SIA “PURE Academy”.