Mēnesis: 2022. gada janvāris

LiepU mācībspēkiem uzsākušās specializētās mācības, kas attīsta līderību un sadarbības kompetenci ar industriju

No šī gada 18. janvāra astoņiem Liepājas Universitātes (LiepU) ievēlētiem mācībspēkiem, kuri strādā kādā no četrām stratēģiskās specializācijas jomām, ir sākušās specializētās mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci ar industriju. Mācības notiek attālināti, izmantojot Zoom platformu, un tās tiek nodrošinātasprojekta Eiropas Sociālā fonda “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās –…

Read the full article

2021. gadā īstenotās projekta aktivitātes LiepU akadēmiskā personāla pilnveidei stratēģiskās specializācijas jomās

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) 2021. gadā ir īstenotas vairākas nozīmīgas projekta aktivitātes Liepājas Universitātē (LiepU). Kā viena no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm LiepU akadēmiskā personāla pilnveidē bija profesionālās angļu valodas mācības, kas iesākās 2020. gada…

Read the full article