Mēnesis: 2020. gada marts

Viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes turpina akadēmisko darbu LiepU

Ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 atbalstu Liepājas Universitātes profesionālajā maģistra studiju programmā “Ekotehnoloģijas” 2019./20. studiju gada pavasara semestrī lekcijas lasa divas viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes – Rasa Viederīte (Rasa Viederyte) un Tatjana Paulauskiene (Tatjana Paulauskiene) studiju…

Read the full article

Projekta vadības grupa sanāksmē tiekas ar angļu valodas skolotājām

Šī gada 11. martā projekta vadības grupa tikās ar projektā iesaistītajām angļu valodas skolotājām Dagniju Deimanti, Solvitu Matvejevu, Baibu Kačanovu un Olgu Semjonovu, kuras 2020./21. studiju gada rudens semestrī pasniegs profesionālās angļu valodas nodarbības 12 mēnešu garumā Liepājas Universitātes mācībspēkiem projektā noteiktā angļu valodas zināšanu līmeņa sasniegšanai.

Doktorants strādā studiju virzienā “Fizika”

Eiropas Sociālā Fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 nu jau kādu laiku strādā Liepājas Universitātes (LiepU) doktorants Valdis Priedols stratēģiskās specializācijas jomā – Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes. Doktorants pasniedz lekcijas studiju virzienā “Fizika” bakalaura…

Read the full article