Mēnesis: 2019. gada decembris

Doktorants pasniedz lekcijas LiepU studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

Kaspars Vārpiņš ir viens no jaunajiem doktorantiem, kurš pasniedz lekcijas ESF projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 stratēģiskās specializācijas jomā – Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība. Doktorants pasniedz pārsvarā studiju kursus LiepU pilna un nepilna laika…

Read the full article

Viesprofesore no Klaipēdas Universitātes sākusi docēt studiju virzienā “Vides aizsardzība”

Projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 viesprofesore Olga Anne (Olga Anne) no Klaipēdas Universitātes Lietuvā ir nesen uzsākusi pasniegt lekcijas Liepājas Universitātes (LiepU) maģistra studiju programmas studentiem stratēģiskās specializācijas jomā “Dabas zinātnes”, kā arī viesprofesore LiepU jau…

Read the full article

LiepU viespasniedzējas piedalās Starptautiskā vides forumā

Trīs viespasniedzējas Olga Anne (Olga Anne), Rasa Viederīte (Rasa Viederyte) un Tatjana Paulauskiene (Tatjana Paulauskiene) no Klaipēdas Universitātes (Lietuvā), kuras šobrīd strādā stratēģiskās specializācijas jomā – “Dabas zinātnes” Liepājas Universitātē (LiepU), šo pirmdien prezentēja LiepU studiju programmas direktorei Lilitai Ābelei savus izstrādātos studiju kursus maģistra līmeņa studiju programmā “Ekotehnoloģijas”. Olga Anne ir izstrādājusi studiju kursu – “Ekonomisko…

Read the full article