Mēnesis: 2020. gada septembris

LiepU studiju virzienā “Vides aizsardzība” darbu uzsākusi doktora grāda pretendente Ina Gudele

No šī gada jūlija sākuma Liepājas Universitātē (LiepU) darbu uzsākusi doktora grāda pretendente Ina Gudele, kura vadīs lekcijas studiju virzienā “Vides aizsardzība” Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021). Novembra beigās I. Gudele pasniegs lekcijas studiju kursā “Aprites…

Read the full article

LiepU viespasniedzējs iesaistās kolektīvās monogrāfijas tapšanā

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) darbu Liepājas Universitātē noslēdzis viespasniedzējs Remigijus Kinderis (Remigijus Kinderis) no Klaipēdas Valsts lietišķo zinātņu universitātes (KVK), kurš strādāja studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” kopš 2018. gada novembra. Viespasniedzējs…

Read the full article