Kategorija: DIF

Projekta doktorantu izstāde tiešsaistē

ESF projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (nr. 8.2.2.0/18/A/021) ietvaros ir radīta tiešsaistes izstāde, kurā piedalās projektā iesaistītie doktoranti, prezentējot savus pētījuma ietvaros tapušos praktiskos darbus un pētījuma rezultātus. Izstāde apskatāma mājas lapā: https://izstade21.liepu.lv. Izstāde ir unikāla un skatītājiem varētu…

Read the full article

Projektā iesaistītie doktoranti stāsta par progresu saistībā ar paveikto promocijas darbu izstrādē

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) iesaistītie deviņi LiepU doktoranti, kuri šobrīd ir zinātniskā grāda pretendenti, 2021. gada 25. martā tikās ar projekta vadības un īstenošanas grupu MS Teams tiešsaistē, lai apspriestu savu progresu par…

Read the full article

Viespasniedzēja no Bulgārijas ir pabeigusi vairākas zinātniskās publikācijas par e- mācībām pandēmijas laikā

Radka Načeva (Radka Nacheva) no Varnas Ekonomikas universitātes Bulgārijā gandrīz jau gadu strādā par viespasniedzēju Liepājas Universitātē stratēģiskajā specializācijas jomā – „Informācijas tehnoloģijas” un nesen ir pabeigusi iesniegt publicēšanai vairākas zinātniskās publikācijas par e-mācībām pandēmijas laikā. Radka Načeva ir viena no septiņām viespasniedzējām, kura ir aktīvi iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas…

Read the full article

Viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes turpina akadēmisko darbu LiepU

Ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 atbalstu Liepājas Universitātes profesionālajā maģistra studiju programmā “Ekotehnoloģijas” 2019./20. studiju gada pavasara semestrī lekcijas lasa divas viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes – Rasa Viederīte (Rasa Viederyte) un Tatjana Paulauskiene (Tatjana Paulauskiene) studiju…

Read the full article

Projekta ietvaros izstrādā jaunu starptautisku studiju programmu

Trīs viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes Lietuvā – Tatjana Paulauskiene (Tatjana Paulauskiene), Olga Anne (Olga Anne) un Rasa Viederīte (Rasa Viederyte), kuras darbojas projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (nr. 8.2.2.0/18/A/021), šobrīd strādā LiepU kā mācībspēki un intensīvi darbojas pie…

Read the full article

Viespasniedzēji un doktoranti LiepU Zinātnes un radošuma dienās

Ceturtdien, 21. martā, projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (projekta nr.: 8.2.2.0/18/A/021) viespasniedzēji un doktoranti piedalījās paneļdiskusijā “Praksē balstīta pētniecība: datu ieguve un vizualizācija” (“Practice-led research: Data collection and visualization”). Mākslas jomas pasniedzējs, fotogrāfs Mg. art Petras Saulenas (Petras…

Read the full article

Viespasniedzējas no Klaipēdas uzsāk docēšanas un pētniecības aktivitātes LiepU

Sākot ar 1. martu LiepU darbu uzsākušas vēl trīs viespasniedzējas no Lietuvas – Tatjana Paulauskiene (Tatjana Paulauskiene), Olga Anne (Olga Anne) un Rasa Viederīte (Rasa Viederyte) no Klaipēdas Universitātes. Viespasniedzējas sniegs lekcijas LiepU maģistra studentiem stratēģiskās specializācijas jomā – vide, studiju programmā “Ekotehnoloģijas”, kā arī nodarbosies ar zinātnisko pētniecību. Viespasniedzēju aktivitātes LiepU tiks finansētas no projekta “Liepājas Universitātes…

Read the full article