Projektā atsākušies profesionālās angļu valodas kursi

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki, kuri strādā kādā no LiepU stratēģiskās specializācijas jomām, no 6. septembra atsāka profesionālās angļu valodas kursus attālinātā vidē – Zoom un MS Teams platformās, kā arī klātienē, kuros intensīvi turpinās pilnveidot savas angļu valodas zināšanas un prasmes. Angļu valodas kursi norisinās trīs dažādu angļu valodas līmeņu grupās, un tos vada profesionāli angļu valodas pasniedzēji – Dagnija Deimante, Baiba Kačānova un Indra Kalniņa. Kursi norisināsies līdz šī gada oktobra beigām, noslēdzot tos ar gala pārbaudījumu. Desmit mēnešu laikā gūtās zināšanas un prasmes angļu valodā tiks izmantotas turpmākajā akadēmiskājā un zinātniski pētnieciskajā darbībā. Kursu noslēgumā tiks izsniegtas apliecības. Kursi norisinās kopumā 216 stundu apjomā.

Tāpat projektā paredzēts, ka no 2022. gada janvāra tiks uzsākta noslēdzošā projekta aktivitāte – profesionālās kompetences pilnveides mācības “Līderības kursi”, kurās piedalīsies astoņi LiepU akadēmiski ievēlētie mācībspēki.