Mēnesis: 2021. gada jūnijs

LiepU mācībspēkiem noslēdzas angļu valodas kursi šajā studiju semestrī

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) kopš 2020. gada oktobra sākuma līdz jūnija vidum astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki, kuri strādā kādā no LiepU stratēģiskās specializācijas jomām, intensīvi pilnveido savas angļu valodas zināšanas profesionālās angļu valodas…

Read the full article

Apkopoti aptaujas rezultāti par projektā iesaistīto doktorantu darbu LiepU

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) iesaistīto doktorantu aktivitāšu novērtējuma ietvaros tika apkopoti aptaujas rezultāti „Projektā iesaistīto doktorantu aptaujas rezultāti Liepājas Universitātē”. Aptaujā izvērtēts deviņu doktorantu doktorantūras studiju process, docēšana un doktorantiem sniegtā atbalsta kvalitāte LiepU.…

Read the full article