Mēnesis: 2020. gada oktobris

Viespasniedzēja no Bulgārijas pasniedz lekcijas attālināti

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) strādājošā viespasniedzēja no Varnas Ekonomikas augstskolas Bulgārijā Radka Načeva (Radka Nacheva) pašlaik attālināti pasniedz lekcijas stratēģiskās specializācijas jomā – Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes. Ir izveidojusies ļoti laba un produktīva…

Read the full article

Projektā angļu valodas pilnveidi uzsāk LiepU mācībspēki

No šī gada 5. oktobra kopumā astoņpadsmit Liepājas Universitātes mācībspēki, kuri strādā kādā no stratēģiskās specializācijas jomām, ir uzsākuši profesionālos angļu valodas kursus, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) finansiālam atbalstam. Kursi ir paredzēti, lai…

Read the full article