Kategorija: Uncategorised

Viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes runā par sasniegto projektā

25. jūnijā Liepājas Universitātē (LiepU) Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros notika tikšanās, kurā no LiepU puses piedalījās rektore Dace Markus, projekta vadības grupa, pasniedzēji no Dabas un inženierzinātņu fakultātes, un no Klaipēdas Universitātes…

Read the full article

Doktorantes iesaistīšanās LiepU projektā paver iespējas izprast, ko nozīmē pasniedzējas darbs augstskolā

Kristīne Mackare pasniedz lekcijas Liepājas Universitātes (LiepU) Dabas un inženierzinātņu fakultātē studiju virzienā “Dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas” kopš 2019./2020. akadēmiskā gada rudens semestra un ir viena no jaunajām doktorantēm, kura strādā Eiropas Sociālā Fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes,…

Read the full article

Darbs lekcijās palīdz sevi izglītot

Linda Alksne ir viena no jaunajām doktorantēm, kura pasniedz lekcijas Liepājas Universitātes (LiepU) Dabas un inženierzinātņu fakultātē studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika un elektronika” kopš 2018./2019. akadēmiskā gada pavasara semestra Eiropas Sociālā Fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības”…

Read the full article

LiepU doktora grāda pretendents U. Zupa: „Mana sirdsapziņa ir mana mēraukla”

Jau vairāk kā gadu Liepājas Universitātē (LiepU) Eiropas Sociālā Fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros Vadības un sociālo zinātņu fakultātes studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” strādā LiepU Attīstības direktors Uldis Zupa, kurš…

Read the full article

Gyotaku meistarklase dizaina studentiem

Gyotaku burtiskā tulkojumā nozīmē “zivis” (gyo) un “berzēšana” (taku), tā ir japāņu māksla, kur ar berzes metodi iegūst zivju nospiedumus. Tas ir ne tikai mākslas veids, bet arī veids, kā zvejnieki kādreiz lepojās ar savu lomu un varēja to parādīt kā pierādījumu citiem. Japāņu zvejniekiem laivā līdzās zvejas rīkiem bija arī krāsas un rīspapīrs. Ar laiku…

Read the full article

Septiņi LiepU viespasniedzēji dalās savā pieredzē par attālināto mācību darbu

Lai arī Liepājas Universitātē (LiepU) darbs visiem mācībspēkiem un studentiem turpinās attālināti, septiņi LiepU viespasniedzēji no Lietuvas un Bulgārijas dalās pieredzē par savu attālināto mācību darbu ar studentiem. Viespasniedzēji ir nodarbināti LiepU Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un…

Read the full article

Projekta vadības grupa sanāksmē tiekas ar angļu valodas skolotājām

Šī gada 11. martā projekta vadības grupa tikās ar projektā iesaistītajām angļu valodas skolotājām Dagniju Deimanti, Solvitu Matvejevu, Baibu Kačanovu un Olgu Semjonovu, kuras 2020./21. studiju gada rudens semestrī pasniegs profesionālās angļu valodas nodarbības 12 mēnešu garumā Liepājas Universitātes mācībspēkiem projektā noteiktā angļu valodas zināšanu līmeņa sasniegšanai.

Doktorants strādā studiju virzienā “Fizika”

Eiropas Sociālā Fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 nu jau kādu laiku strādā Liepājas Universitātes (LiepU) doktorants Valdis Priedols stratēģiskās specializācijas jomā – Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes. Doktorants pasniedz lekcijas studiju virzienā “Fizika” bakalaura…

Read the full article

Viespasniedzēja no Bulgārijas uzsākusi darbu studiju virzienā “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes”

No šī gada 1. februāra Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātē darbu uzsākusi viespasniedzēja Radka Načeva (Radka Nacheva) no Varnas Ekonomikas augstskolas Bulgārijā, Varnā. Viespasniedzēja izstrādās studiju kursus un pasniegs lekcijas stratēģiskās specializācijas jomā – Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas…

Read the full article

LiepU viespasniedzējs no Lietuvas piedalās Eiropas Fotogrāfijas projektā

Liepājas Universitātes viespasniedzējs Petras Saulenas (Petras Saulėnas) no Lietuvas ir nesen atgriezies no starptautiskā Eiropas mākslas projekta  “Matera European Photography/Visions from Europe”, kas notika Itālijā, Matēras pilsētā. Divdesmit astoņi studenti ieradās Matēras pilsētā kopā ar saviem pasniedzējiem no nozīmīgākajām Fotogrāfijas mākslas universitātēm Eiropā ar mērķi veikt pētījumu, izmantojot dažādus fotogrāfijas līdzekļus. Katrs students kopā ar vienu…

Read the full article