Viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes runā par sasniegto projektā

25. jūnijā Liepājas Universitātē (LiepU) Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros notika tikšanās, kurā no LiepU puses piedalījās rektore Dace Markus, projekta vadības grupa, pasniedzēji no Dabas un inženierzinātņu fakultātes, un no Klaipēdas Universitātes piedalījās trīs viespasniedzējas – Asoc. prof. Tatjana Paulauskiene (Tatjana Paulauskiene), Asoc. prof. Rasa Viederīte (Rasa Viederyte) un Prof. Olga Anne (Olga Anne). LiepU stratēģiskās specializācijas jomā “Dabas zinātnes”, studiju virzienā – “Dabas aizsardzība” viespasniedzējas kopā ar maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” direktori Lilitu Ābeli, piesaistot nozares ekspertus, ir izstrādājušas jaunus studiju kursus LiepU profesionālajā maģistra studiju programmā “Ekotehnoloģijas”, kurus pasniedz LiepU studentiem kopš 2019./20. studiju gada rudens un pavasara semestra. Tāpat minētās viespasniedzējas ir veiksmīgi nodarbojušās ar zinātniski pētniecisko darbu, uzstājoties dažādās starptautiskās konferencēs LiepU un Gdaņskā. Tikšanās laikā tika pārrunāti projektā līdz šim sasniegtie rezultāti, turpmākie mērķi un kopīgās sadarbības ieceres abu augstskolu sadarbībai nākotnē (iespējas īstenot kopīgus projektus, veidot kopīgas publikācijas, dubultā diploma programmu, utt.).

Viespasniedzēja Rasa Viederīte atzīst: „Lekcijas angļu valodā piesaista studentu īpašāku uzmanību, un studenti studiju darbā iesaistās ļoti aktīvi”.