Projekta vadības grupa sanāksmē tiekas ar angļu valodas skolotājām

Šī gada 11. martā projekta vadības grupa tikās ar projektā iesaistītajām angļu valodas skolotājām Dagniju Deimanti, Solvitu Matvejevu, Baibu Kačanovu un Olgu Semjonovu, kuras 2020./21. studiju gada rudens semestrī pasniegs profesionālās angļu valodas nodarbības 12 mēnešu garumā Liepājas Universitātes mācībspēkiem projektā noteiktā angļu valodas zināšanu līmeņa sasniegšanai.