Doktorants strādā studiju virzienā “Fizika”

Eiropas Sociālā Fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 nu jau kādu laiku strādā Liepājas Universitātes (LiepU) doktorants Valdis Priedols stratēģiskās specializācijas jomā – Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes.

Doktorants pasniedz lekcijas studiju virzienā “Fizika” bakalaura studiju programmas “Mehatronika” 1. kursa studentiem tādos studiju kursos kā “Elektronika”, “Elektromagnētisms”, “Fizika” un “Robotika”, kā arī paralēli izstrādā savu promocijas darbu LiepU doktorantūras studijās.

V. Priedola promocijas darba pētījuma tēma ir “Virtuālā fizikas laboratorija”, kura balstās uz to, kā studenti var apgūt inženierzinātnes, studējot attālināti. Kā saka doktorants: “Tas principā ir arī mans profesionālais un personīgais ieguvums, iesaistoties un strādājot šādā projektā, un tas arī atvieglo manu darba slodzi promocijas darba rakstīšanā.”

Doktorants jau sešus gadus strādā LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultātē par studiju programmas direktoru studiju programmā “Mehatronika” un darbu ar saviem studentiem vērtē ļoti pozitīvi. V. Priedols uzskata, ka, lai students būtu labs fizikas, elektronikas vai robotikas skolotājs viņam ir jābūt plašam skatījumam un vienmēr jābūt informētam par visu jauno, kas mainās.”