LiepU viespasniedzējs no Lietuvas piedalās Eiropas Fotogrāfijas projektā

Liepājas Universitātes viespasniedzējs Petras Saulenas (Petras Saulėnas) no Lietuvas ir nesen atgriezies no starptautiskā Eiropas mākslas projekta  Matera European Photography/Visions from Europe, kas notika Itālijā, Matēras pilsētā.

Divdesmit astoņi studenti ieradās Matēras pilsētā kopā ar saviem pasniedzējiem no nozīmīgākajām Fotogrāfijas mākslas universitātēm Eiropā ar mērķi veikt pētījumu, izmantojot dažādus fotogrāfijas līdzekļus. Katrs students kopā ar vienu pasniedzēju radīja savu oriģinālo projektu fotogrāfijas mākslā. Noslēgumā izstrādātais projekts un publicētie darbi atspoguļo autoru, studentu un pasniedzēju radošo ieguldījumu un viņu vizuālās un ekspresīvās interpretācijas.

P. Saulenas atzīst, ka piedaloties mākslas projektā Matera European Photography/Visions from Europe” LiepU var gūt labāku kvalitāti fotogrāfijas studijās, jaunus kontaktus, kas ir fotogrāfam ir svarīgi, un šī ir arī interesanta mākslinieciska pieredze studentiem, kuri studē fotomākslu. Viespasniedzējs atzīst, ka uzaicinājums viņam piedalīties šajā mākslas projektā ir liels gods.

Viespasniedzējs P. Saulenas jau no 2019. gada februāra strādā Liepājas Universitātē ESF projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 stratēģiskās specializācijas jomā – Mākslas.