Septiņi LiepU viespasniedzēji dalās savā pieredzē par attālināto mācību darbu

Lai arī Liepājas Universitātē (LiepU) darbs visiem mācībspēkiem un studentiem turpinās attālināti, septiņi LiepU viespasniedzēji no Lietuvas un Bulgārijas dalās pieredzē par savu attālināto mācību darbu ar studentiem. Viespasniedzēji ir nodarbināti LiepU Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) atbalstu.

Viespasniedzēja Tatjana Paulauskiene (Tatjana Paulauskiene) no Klaipēdas Universitātes par attālināto mācību procesu norāda: „Zinātniski pētnieciskais darbs turpinās, bet grūtāk ir ar laboratoriju izmantošanu studiju procesam, jo Klaipēdas Universitātes laboratorijas, no kurām biju ieplānojusi strādāt ar studentiem, pašreiz ir slēgtas, tādēļ attālināti strādāsim pie studentu prezentācijām un gala eksāmena. Uzskatu, ka pašreiz attālinātās studijas ir vislabākā opcija, lai arī nākas no studentiem dzirdēt nožēlu, ka lekcijas nevar apmeklēt klātienē.” Līdzīgi atzīst arī viespasniedzējs Petras Saulenas (Petras Saulėnas) no Kauņas: „Ir divējādas sajūtas, jo nav iespējams strādāt specializētajās laboratorijās (studijā, darkroom, publiskās vietās ar speciālo aprīkojumu, utt.), lai nodrošinātu praktisko apmācību un radītu praktiskos darbus. Līdz ar to studentiem ir uzdoti īpaši praktiskie uzdevumi, kur daudz vairāk jāpēta teorētiskā informācija, strādājot no mājām, un viņiem ir nodrošinātas mājaslapas un grāmatas, kur smelties informāciju studiju darbu izpildei.”

Radka Načeva (Radka Nacheva) no Varnas Ekonomikas augstskolas Bulgārijā atzīmē: „Attālinātās studijas ir laba alternatīva, bet tomēr vēlētos saglabāt tiešo klātienes kontaktu ar studentiem, jo attālinātu lekciju laikā grūtības sagādā redzēt studentu attieksmi un to, vai studenti izprot studiju kursa “Objektorientētā modelēšana” tēmas. Darbam izmantoju LiepU Moodle sistēmu, ar studentiem tiekamies Skype tiešsaistē, kur rādu praktiskos darbus, izmantojam arī Google Drive, lai dalītos ar studiju procesā izstrādātajiem dokumentiem.

Vakaris Bernotas (Vakaris Bernotas) no Viļņas Mākslas Akadēmijas atzīst, ka „šobrīd notiek lielāka komunikācija ar studentiem nekā parasti, izskaidrojot katram veicamos uzdevumus, lai katrs varētu strādāt individuāli. Sazināmies e-pastā, dažādās tiešsaistes platformās. Uzskatu, ka šis ir labākais laiks studentu radošuma izpausmēm un atbildēm uz jautājumiem –  kas esmu kā mākslinieks, kas ir mans radošums un tā unikalitāte. Es uztveru šo situāciju par iespēju izbēgt no ikdienas rutīnas un veltīt vairāk laika savām pārdomām. Jāsaka, ka šai laikā man ļoti labi veicas zinātniski pētnieciskajā darbā, jo nav nekādu apstākļu, kas varētu traucēt.”

Rasa Viederīte (Rasa Viederyte) no Klaipēdas Universitātes par attālināto mācību procesu akcentē: „Tas ir būtiski jauns solis attiecībā uz inovatīvo tehnoloģiju izmantošanu formālās izglītības procesā – man tas patīk un studentiem arī. Tomēr jāatzīst, ka ierobežota atgriezeniskā saite no studentiem rada distancēšanās sajūtu un vāju kontaktu ar auditoriju tēmas izskaidrošanā. Lekcijas pamatā vadu Zoom platformā un konsultācijas caur e-pasta saziņu. Runājot par zinātniski pētniecisko darbu, nav notikušas būtiskas izmaiņas – ir piekļuve digitālajām bibliotēkām, izmantoju informācijas tehnoloģiju rīkus darbā ar zinātniskajiem jautājumiem.

Olgai Annei (Olga Anne) no Lietuvas (Klaipēdas Universitāte) darbs ar studentiem turpinās dažādos tiešsaistes komunikācijas rīkos –  Skype, Viber, Zoom un caur e-pastu saziņu, kas problēmas nesagādā. 

Remigijus Kinderis (Remigijus Kinderis) no Lietuvas (Klaipēdas Valsts lietišķo zinātņu universitātes) pašlaik strādā pie kolektīvās LiepU un Klaipēdas Universitātes monogrāfijas apkopošanas “Ieskats un transformācijas process uzņēmējdarbības vadībā: sociālie, ekonomiskie un kultūras aspekti”  (Business management insights and transformation: social, economic and cultural aspects), komunicējot un diskutējot ar līdzautoriem, tādēļ attālinātais darba process apmierina.