Autors: Sintija Leigute

LiepU akadēmiskajam personālam noslēgusies stažēšanās uzņēmumos

2019. gada garumā kopumā sešpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki stažējās dažādos uzņēmumos Latvijā, četrās stratēģiskās specializācijas jomās – “Mākslas”, “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektrotehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” un “Vides aizsardzība”, lai pilnveidotu savas profesionālās kompetences sadarbībā ar uzņēmumiem, stiprinātu un attīstītu studiju virzienu jomu izglītības sasaisti ar tautsaimniecību, nodrošinātu…

Read the full article

Doktorantes iesaistīšanās projektā paver iespējas attīstīt vairākus jaunus mākslas darbus un prototipus

Doktorante Maija Demitere studē Liepājas Universitātes (LiepU) Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē doktorantūras studiju programmā “Jauno mediju māksla” un vienlaikus pasniedz lekcijas stratēģiskās specializācijas jomā “Mākslas”, iesaistoties Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021. „Darbs ar…

Read the full article

Viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes runā par sasniegto projektā

25. jūnijā Liepājas Universitātē (LiepU) Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros notika tikšanās, kurā no LiepU puses piedalījās rektore Dace Markus, projekta vadības grupa, pasniedzēji no Dabas un inženierzinātņu fakultātes, un no Klaipēdas Universitātes…

Read the full article

Doktorantes iesaistīšanās LiepU projektā paver iespējas izprast, ko nozīmē pasniedzējas darbs augstskolā

Kristīne Mackare pasniedz lekcijas Liepājas Universitātes (LiepU) Dabas un inženierzinātņu fakultātē studiju virzienā “Dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas” kopš 2019./2020. akadēmiskā gada rudens semestra un ir viena no jaunajām doktorantēm, kura strādā Eiropas Sociālā Fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes,…

Read the full article

Darbs lekcijās palīdz sevi izglītot

Linda Alksne ir viena no jaunajām doktorantēm, kura pasniedz lekcijas Liepājas Universitātes (LiepU) Dabas un inženierzinātņu fakultātē studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika un elektronika” kopš 2018./2019. akadēmiskā gada pavasara semestra Eiropas Sociālā Fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības”…

Read the full article

LiepU doktora grāda pretendents U. Zupa: „Mana sirdsapziņa ir mana mēraukla”

Jau vairāk kā gadu Liepājas Universitātē (LiepU) Eiropas Sociālā Fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros Vadības un sociālo zinātņu fakultātes studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” strādā LiepU Attīstības direktors Uldis Zupa, kurš…

Read the full article

Gyotaku meistarklase dizaina studentiem

Gyotaku burtiskā tulkojumā nozīmē “zivis” (gyo) un “berzēšana” (taku), tā ir japāņu māksla, kur ar berzes metodi iegūst zivju nospiedumus. Tas ir ne tikai mākslas veids, bet arī veids, kā zvejnieki kādreiz lepojās ar savu lomu un varēja to parādīt kā pierādījumu citiem. Japāņu zvejniekiem laivā līdzās zvejas rīkiem bija arī krāsas un rīspapīrs. Ar laiku…

Read the full article

Septiņi LiepU viespasniedzēji dalās savā pieredzē par attālināto mācību darbu

Lai arī Liepājas Universitātē (LiepU) darbs visiem mācībspēkiem un studentiem turpinās attālināti, septiņi LiepU viespasniedzēji no Lietuvas un Bulgārijas dalās pieredzē par savu attālināto mācību darbu ar studentiem. Viespasniedzēji ir nodarbināti LiepU Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un…

Read the full article

Viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes turpina akadēmisko darbu LiepU

Ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 atbalstu Liepājas Universitātes profesionālajā maģistra studiju programmā “Ekotehnoloģijas” 2019./20. studiju gada pavasara semestrī lekcijas lasa divas viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes – Rasa Viederīte (Rasa Viederyte) un Tatjana Paulauskiene (Tatjana Paulauskiene) studiju…

Read the full article

Projekta vadības grupa sanāksmē tiekas ar angļu valodas skolotājām

Šī gada 11. martā projekta vadības grupa tikās ar projektā iesaistītajām angļu valodas skolotājām Dagniju Deimanti, Solvitu Matvejevu, Baibu Kačanovu un Olgu Semjonovu, kuras 2020./21. studiju gada rudens semestrī pasniegs profesionālās angļu valodas nodarbības 12 mēnešu garumā Liepājas Universitātes mācībspēkiem projektā noteiktā angļu valodas zināšanu līmeņa sasniegšanai.