Projekta ietvaros izstrādā jaunu starptautisku studiju programmu

Trīs viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes Lietuvā – Tatjana Paulauskiene (Tatjana Paulauskiene), Olga Anne (Olga Anne) un Rasa Viederīte (Rasa Viederyte), kuras darbojas projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (nr. 8.2.2.0/18/A/021), šobrīd strādā LiepU kā mācībspēki un intensīvi darbojas pie studiju kursu satura izveides kopīgai starptautiskai maģistra studiju programmai “Ekotehnoloģijas” angļu valodā, piesaistot  vides jomas speciālistus.

Plānots, ka no šī gada septembra viespasniedzējas lasīs jaunos studiju kursus “Industriālā simbioze un klasterizācija”, “Ekonomiskās aktivitātes ietekmes uz vidi novērtējums” un “Vides tehnoloģijas” LiepU maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” studentiem, taču jaunā programma varētu tikt atvērta pēc pusotra gada.

Paredzēts, ka projekta laikā katra viespasniedzēja piedalīsies divās starptautiskās konferencēs ar saviem zinātniskajiem pētījumiem par videi aktuālām problēmām – “19. Starptautiskā daudznozaru zinātniskā Geo konference SGEM 2019”, kas norisināsies Bulgārijā (28. jūnijs – 7. jūlijs) un LiepU 3.  starptautiskā starpnozaru konferencē “Inovācijas un kreativitāte” (6. jūnijs – 8. jūnijs). Pētījumu rezultāti tiks publiskoti vairāku zinātnisko konferenču rakstu krājumos.

LiepU maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” direktore Lilita Ābele skaidro: “Viespasniedzējas ar inženiera izglītību ir nenovērtējams atbalsts programmas uzlabošanai. Mums ir bijušas auglīgas diskusijas, ir viedokļu dažādība, tomēr rezultāts ir sasniegts – studiju kursi programmā kļūst aizvien interesantāki un mūsdienīgāki.”

Categories: DIF