Viespasniedzējas no Klaipēdas uzsāk docēšanas un pētniecības aktivitātes LiepU

Sākot ar 1. martu LiepU darbu uzsākušas vēl trīs viespasniedzējas no Lietuvas – Tatjana Paulauskiene (Tatjana Paulauskiene), Olga Anne (Olga Anne) un Rasa Viederīte (Rasa Viederyte) no Klaipēdas Universitātes. Viespasniedzējas sniegs lekcijas LiepU maģistra studentiem stratēģiskās specializācijas jomā – vide, studiju programmā “Ekotehnoloģijas”, kā arī nodarbosies ar zinātnisko pētniecību.

Viespasniedzēju aktivitātes LiepU tiks finansētas no projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021.

Vakar, 4. martā, viespasniedzējas atkārtoti tikās ar maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” direktori Lilitu Ābeli, projekta vadītāju Irinu Strazdiņu un projekta ārējo sakaru koordinatori Sintiju Leiguti, lai apspriestu projekta aktivitāšu norisi.

Šobrīd viespasniedzējas kopā ar LiepU maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” direktori Lilitu Ābeli izstrādā studiju kursus “Industriālā simbioze un klasterizācija” (2 KRP), “Ekonomiskās aktivitātes ietekmes uz vidi novērtējums” (2 KRP) un “Vides tehnoloģijas” (2 KRP), lai izveidotu kopīgu starptautisku studiju programmu “Ekotehnoloģijas” un lai no septembra viespasniedzējas varētu sniegt lekcijas šajos jaunajos kursos LiepU topošajiem vides studentiem.

Tāpat viespasniedzējas nodarbosies arī ar zinātnisko pētniecību, piedaloties konferencēs un izdodot zinātniskās publikācijas.

Tatjana Paulauskiene – asociēta profesore inženierijā Klaipēdas Universitātē, pētniece vides un ķīmijas inženierijā, studiju dekāne Jūras tehnoloģiju un dabaszinātņu fakultātē, zināšanu un tehnoloģijas pārneses speciāliste, inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības konsultante, ieguvusi doktora grādu vides inženierijā.

Olga Anne – profesore Klaipēdas Universitātes Jūras tehnoloģiju un dabaszinātņu fakultātē, vecākā pētniece vides vadībā, ietekmes uz vidi novērtēšanā, zaļajās inovācijās, bijusī inženiere un direktore gaisa emisiju departamentā, ieguvusi doktora grādu tehiskajās zinātnēs.

Rasa Viederīte – vecākā speciāliste Klaipēdas Universitātes Menedžmenta departamentā, lektore, uzņēmēja “Jurinis klasteris”, ieguvusi doktora grādu ekonomikā.

Categories: DIF