Viespasniedzēji un doktoranti LiepU Zinātnes un radošuma dienās

Ceturtdien, 21. martā, projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (projekta nr.: 8.2.2.0/18/A/021) viespasniedzēji un doktoranti piedalījās paneļdiskusijā “Praksē balstīta pētniecība: datu ieguve un vizualizācija” (“Practice-led research: Data collection and visualization”).

Mākslas jomas pasniedzējs, fotogrāfs Mg. art Petras Saulenas (Petras Saulėnas) prezentēja “Bright&Showy” galeriju kā pozitīvu piemēru par to, kā satuvināt dažādu paaudžu māksliniekus. P. Saulenas producētajā un kūrētajā galerijā 3 gadu laikā viesojušies pasaulē atzīti ārzemju un lietuviešu laikmetīgie mākslas fotogrāfi, kas iepazīstināja studentus ar savu mākslas praksi un izstādes veidošanas strateģijām. Lai dokumentētu šo netveramo procesu P. Saulenas veido foto sēriju, kurā iemūžināta katra izstāde un darba process, kas ļauj atskatīties uz šo pieredzi. Šī procesas dokumentācija ir kļuvusi par tradicionālu pirmo izstādi katras galerijas sezonas iesākumā. Šobrīd izstāde “Bright&Showy” apskatāma LiepU ēkas 2. stāva foajē (Lielā iela 14).

Dizaina pasniedzējs Mg. art. Vakaris Bernotas (Vakaris Bernotas) prezentēja savus darbības principus ar dizaina bakalaura studiju programmas studentiem, uzsverot atklātību pret sevi un citiem, autentiskumu, pozitīvu attieksmi un iemaņas izteikt konstruktīvu kritiku. Pēc iepazīstināšanas ar savu darba praksi trīs V. Bernotas studenti – Vjačeslavs Malahovs, Una Kalnina, Līga Ekšteina – no dizaina bakalaura programmas prezentēja savus portfolio, kas tapuši sadarbībā ar viespasniedzēju.

Praksē balstītas mākslas pētniecības doktorante Mg. art. Maija Demitere iepazīstināja ar sava promocijas darba vienu no aspektiem – datu vizualizācijas kā patstāvīgi mākslas darbi. M. Demitere savos pētījumos analizē, kā sasniegt maksimālu paš-ilgtspēju tādās dzīves jomās kā – pārtika, ikdienas atkritumu daudzuma samazināšana. M. Demiteres mākslas prakse ir prototipu un instalāciju veidošana, ko katrs var iekļaut savā ikdienas dzīvē, lai padarītu savu ikdienu ilgtspējīgāku.

Mg. oec. Uldis Zupa prezentēja savus pētījumus doktorantūras studiju ietvaros, īpaši pievēršot uzmanību padziļināto interviju nozīmei, pētot sabiedrības nostāju. U. Zupa iepazīstināja klātesošos ar to, kā pareizi veikt šāda veida intervijas un dalījās pieredzē, kādi aspekti ir īpaši svarīgi veiksmīga pētījuma izstrādei – respondentu atbilstība pētījumam, kvalitatīva datu ievākšana un analīze. Savā pētījumā U. Zupa apskatīja Liepājas iedzīvotāju uztveri par valsts drošības un aizsardzības jautājumiem. Mg. sc. ing. Linda Alksne iepazīstināja klausītājus ar savu doktora studiju tēmu – “E-apmācības optimizāciju, izmantojot entropijas principus”. Analizējot latviešu valodu, tās paredzamību un uztveramību, ir iespējams prognozēt, kāds būtu veiksmīgākais e-apmācību video formāts. L. Alksne pēta latviešu valodu no valodas koda viedokļa.