Māras Zeltiņas pieredze uzņēmumā SIA “Liepājas enerģija”

SIA "Liepājas enerģija"
Māra Zeltiņa kopā ar komersanta kontaktpersonu, stažēšanās vadītāju – SIA “Liepājas enerģija” vides un darba aizsardzības inženieri Guntu Zaldenieci pie uzņēmuma ražošanas objekta vārtiem
SIA "Liepājas enerģija"
Paraugu ņemšana no eksperimentālā koksnes šķeldas krautnes uzņēmuma koģenerācijas stacijas teritorijā