Apkopota aptauja par ārvalstu viespasniedzēju ieguldīto darbu LiepU stratēģisko specializācijas jomu stiprināšanā

Apkopota aptauja „Ārvalstu viespasniedzēju darba izvērtējums Liepājas Universitātē” par ārvalstu viespasniedzēju ieguldīto darbu Liepājas Universitātes (LiepU) stratēģisko specializācijas jomu stiprināšanā no 2018. gada novembra sākuma līdz 2020. gada oktobra vidum. Aptauja ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) aktivitāšu novērtējuma ietvaros. Aptaujā izvērtēts septiņu nodarbināto ārvalstu viespasniedzēju paveiktais LiepU akadēmiskajā un zinātniski pētnieciskajā darbā, turpmāk plānotās sadarbības iespējas ar universitātes fakultātēm un noteikta gūto rezultātu ietekme uz LiepU stratēģisko specializācijas jomu stiprināšanu un attīstību ilgtermiņā.

Viespasniedzēji tika nodarbināti LiepU pusotra gada garumā četrās stratēģiskajās specializācijas jomās –  „Vides aizsardzība”, „Mākslas”, „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektrotehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, lai nodrošinātu stratēģisko jomu saturisko kvalitāti un attīstību, kā arī paplašinātu starptautiskās partnerības tīklu.

Pašreiz projekta īstenošanas gaitā seši viespasniedzēji no četrām dažādām Lietuvas augstskolām (Klaipēdas Universitātes, Viļņas Mākslas akadēmijas, Kauņas Lietišķo zinātņu universitātes un Klaipēdas Valsts lietišķo zinātņu universitātes) ir noslēguši savu darbu LiepU, bet viena viespasniedzēja no Varnas Ekonomikas augstskolas Bulgārijā vēl turpina savu darbu līdz 2021. gada jūlija beigām.

Ar aptaujas rezultātiem varat iepazīties šeit: „Ārvalstu viespasniedzēju darba izvērtējums Liepājas Universitātē”