Projekta panelis LiepU Zinātnes un radošuma dienās

Lielā iela 14 (227. auditorija)
Ceturtdien, 21. martā, pulksten 14:00

Liepājas Universitātes Zinātnes un radošuma dienu ietvaros notiks paneļdiskusija angļu valodā “Praksē balstīta pētniecība: datu ieguve un vizualizācija” (“Practice-led research: Data collection and visualization”). Paneļdiskusijā piedalīsies projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (projekta nr.: 8.2.2.0/18/A/021) iesaistītie doktoranti – Mg. art. Maija Demitere, Mg. oec. Uldis Zupa, Mg. sc. ing. Linda Alksne – un mākslas jomas viespasniedzēji – Mg. art. Petras Saulenas (Petras Saulėnas) un Mg. art. Vakaris Bernotas (Vakaris Bernotas).

Dienas laikā, no pulksten 13:30, būt apskatāma izstāde, kurā savus darbus prezentēs doktorante Mg.Art. Maija Demitere un Mg. Petras Saulenas, būs redzami arī Mg.art. Vakaris Bernotas vadībā radītie dizaina studentu radošie portfolio, bet vadības zinātņu pasniedzējs Ph. D. sociālajās zinātnēs Remigijus Kinderis piedāvās neklātienē iepazīties ar prezentāciju “Tūrisma izpēte – personīgo un profesionālo kompetenču attīstīšana”.

Informācijai: +371 29948430 (Maija Demitere)