Viespasniedzēja no Bulgārijas pasniedz lekcijas attālināti

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) strādājošā viespasniedzēja no Varnas Ekonomikas augstskolas Bulgārijā Radka Načeva (Radka Nacheva) pašlaik attālināti pasniedz lekcijas stratēģiskās specializācijas jomā – Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes. Ir izveidojusies ļoti laba un produktīva sadarbība ar LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāti (DIF). Projekta ietvaros viespasniedzēja aktīvi izstrādā studiju kursus un nodarbojas ar zinātniski pētniecisko darbu, īsā laika periodā paspējot piedalīties jau divās starptautiskās konferencēs.   

Šobrīd Radka Načeva pasniedz lekcijas profesionālās maģistra studiju programmas “Informācijas tehnoloģija” ārvalstu studentiem studiju kursā “Biznesa procesu modelēšana” (1 KRP apjomā). Runājot par lekciju vadīšanu attālināti, viespasniedzēja stāsta, ka pirmās lekcijas ir aizvadītas labi. Ar studentiem runājām par programmatūru, par kuru viņi izveidoja arī īsu video, un līdz semestra beigām plānots apgūt biznesa procesu modelēšanu un izmantot vizuālās paradigmas programmatūru. Lielākais izaicinājums, attālināti mācot, ir bijis izstrādāt studiju pārbaudījumu sistēmu studentiem, kur tiks kombinēti praktiskie testi ar īsiem teorētiskajiem testiem un praktisko projektu.”

Zinātniski pētnieciskajā darbībā viespasniedzēja ir paveikusi lielu darbu, jo kopīgi ar LiepU DIF fakultātes dekāni Anitu Jansoni izstrādāja referātu, ar kuru piedalījās ceturtajā Liepājas Universitātes organizētajā starptautiskajā konferencē “Inovācijas un kreativitāte”, kas norisinājās no 4. līdz 6. jūnijam Liepājā, un 25. septembrī piedalījās starptautiskajā konferencē “Cilvēkresursu vadība digitālo izaicinājumu laikmetā” (Human Resource Management in the Age of Digital Challenges) Varnas Ekonomikas augstskolā Bulgārijā ar referātu, kurā tika salīdzinātas problēmas attālinātajās studijās LiepU DIF fakultātē un Varnas Ekonomikas augstskolas Datorzinātņu fakultātē. Radka Načeva atzīst: Ļoti ceru, ka referāts no LiepU notikušās konferences tiks publicēts elektroniski izdodamajā žurnālā Baltic Journal of Modern Computing” (BJMC) un otrs referāts – Cilvēkresursu vadības konferences rakstu krājumā.”

Pašlaik viespasniedzēja izstrādā materiālus studiju kursam “Operētājsistēmas” par objektorientēto modelēšanu, kā arī materiālus studiju kursam “Biznesa procesu modelēšana”.

Radka Načeva atzīst: „Ceru, ka šogad studenti strādās tikpat nopietni, lai kopīgi varētu sadarboties un iemācīties jaunu programmatūru un tās vadību, apgūt arī otru programmatūras veidu un izstrādāt noderīgus projektus. Iepriekšējais semestris aizritēja ļoti labi. Ļoti labi sadarbojos ar latviešu studentiem, viņi bija ļoti motivēti un ieinteresēti apgūt jaunas lietas. Mēs izstrādājām dažus projektus par objektorientētās modelēšanas valodām, piemēram, UML, un viņi ļoti labi izpildīja uzdevumus. Arī ar ārvalstu studentiem no Francijas, Ukrainas un Indijas ļoti labi sadarbojāmies studiju procesā. Ļoti ceru, ka varēšu ātrāk atgriezties Liepājā, jo man ļoti patīk Liepāja – tik mierīga un klusa, pavisam atšķirīgāka nekā Varnā, Bulgārijā.”