Projektā angļu valodas pilnveidi uzsāk LiepU mācībspēki

No šī gada 5. oktobra kopumā astoņpadsmit Liepājas Universitātes mācībspēki, kuri strādā kādā no stratēģiskās specializācijas jomām, ir uzsākuši profesionālos angļu valodas kursus, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) finansiālam atbalstam.

Kursi ir paredzēti, lai mācībspēki viena gada laikā intensīvi pilnveidotu savas angļu valodas zināšanas B un C līmenī ar specifiskām akadēmiskā un zinātniskā darba zināšanām un iegūtu projektā noteikto angļu valodas zināšanu līmeni, kuru izmantot turpmākajā akadēmiskajā darbībā. Kursi norisināsies trīs dažādās grupās, kopumā 216 stundu apjomā līdz 2021. gada oktobra beigām. Nodarbības vada Liepājas Universitātes Mūžizglītības angļu valodas pasniedzēji.