LiepU studiju virzienā “Vides aizsardzība” darbu uzsākusi doktora grāda pretendente Ina Gudele

No šī gada jūlija sākuma Liepājas Universitātē (LiepU) darbu uzsākusi doktora grāda pretendente Ina Gudele, kura vadīs lekcijas studiju virzienā “Vides aizsardzība” Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021). Novembra beigās I. Gudele pasniegs lekcijas studiju kursā “Aprites ekonomika” saistībā ar elektronisko komerciju topošajiem LiepU profesionālās maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” studentiem, kā arī nodarbosies ar jaunu studiju kursu izstrādi LiepU. Doktorantes lekciju pamattēmas ir “Digitālais mārketings” un “Elektroniskā komercija”, jo ar to ir saistīts viņas promocijas darbs „E-komercijas rīki mazo un vidējo uzņēmumu atīstībai”.

Ina Gudele ar digitālo vides attīstību nodarbojas kopš 1994. gada, kad kopā ar savu komandu AS “Lattelecom” bija vieni no pirmajiem, kuri sāka attīstīt digitālo internetu Latvijā. Ir strādājusi valsts pārvaldē par īpašu uzdevumu ministri elektroniskās pārvaldes lietās, pašlaik vada Latvijas Interneta asociāciju un pretendē uz doktora grādu, aizstāvot promocijas darbu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

I. Gudele atzīmē: „Līdz šim Liepājas Universitātē lekcijas neesmu pasniegusi, bet esmu to darījusi trijās citās augstskolās un arī kā vieslektors ārvalstīs. Man principā ir ļoti interesanti strādāt ar vides studentiem, jo mana pirmā izglītība ir saistīta ar ūdensapgādi un kanalizāciju, kas ļoti ciešā veidā attiecas uz vidi, ūdens sistēmām un ekosistēmām, tādējādi tā ir sasaiste ar manu izglītības pamatu.”

Par iesaistīšanos šajā projektā un tā ieguvumiem, I. Gudele uzsver: „Tā vienmēr ir jebkura veida jauna pieredze ar jaunu augstskolu. Mana iecere šajā projektā ir izstrādāt jaunu studiju kursu “Digitālā ekonomika”, jo tas varētu būt interesants studiju kurss visām trim augstskolām, ņemot vērā, ka Liepājas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Daugavpils Universitāte ir noslēgusi sadarbības līgumu par universitāšu konsorcija izveidi.”

Foto no I. Gudeles personīgā arhīva