LiepU viespasniedzējs iesaistās kolektīvās monogrāfijas tapšanā

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) darbu Liepājas Universitātē noslēdzis viespasniedzējs Remigijus Kinderis (Remigijus Kinderis) no Klaipēdas Valsts lietišķo zinātņu universitātes (KVK), kurš strādāja studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” kopš 2018. gada novembra. Viespasniedzējs pusotra gada laikā vadīja lekcijas bakalaura studiju programmas „Tūrisma un rekreācijas vadība” studentiem, piedalījās kolektīvās zinātniskās monogrāfijas veidošanā starp LiepU un KVK, kā arī veicināja starptautisko sadarbības veidošanos starp Latvijas un Lietuvas institūcijām.

Viespasniedzējs R. Kinderis skaidro, ka ideju par kolektīvās zinātniskās monogrāfijas „Ieskats un transformācijas process biznesa vadībā: sociālie, ekonomiskie un kultūras aspekti” (“Business management insights and transformation process: social, economic and cultural aspects”) veidošanu raisīja viens no viņa vadītajiem LiepU studiju kursiem „Starptautiskā tūrisma ekonomika un globalizācija”. Kolektīvā monogrāfija ir gadiem ilgs pētnieku kopdarba rezultāts, kurā iesaistījušies pētnieki no Lietuvas, Zviedrijas, Horvātijas, Krievijas, Baltkrievijas, Rumānijas un citām valstīm. Monogrāfija ietver plašu atziņu un jautājumu klāstu, taču tai ir nepieciešami praktiski risinājumi, apvienojot kopīgus centienus vadības, finanšu, risku vadības, cilvēkresursu vadības, lielo datu tehnoloģiju, biznesa un valdības līmenī. Atsevišķa monogrāfijas sadaļa vērsta uz reģionāliem aspektiem (Eiropas, Āfrikas un Āzijas kontekstā) un dažādām citām biznesa nozarēm (tūrismu, pārtikas pakalpojumiem, modes mazumtirgotājiem), un to ieskatu vadībā un transformācijas procesā. Liela uzmanība pievērsta šķēršļiem, kādi rodas biznesa vadības transformācijā, inovāciju attīstībā, risku vadībā, vietējās sabiedrības politikā, ilgtspējīgā attīstībā reģionos un citviet.

Par iesaistīšanos LiepU īstenotajā akadēmiskās pilnveides projektā, R. Kinderis atzīst: „Esmu gandarīts par iespēju strādāt Liepājas Universitātē un ceru, ka turpināsies šāda produktīva sadarbība arī turpmāk”.