Viespasniedzēju pulkam pievienojas mākslas jomas pasniedzējs no Viļņas

No šī gada 1. februāra LiepU viespasniedzēju pulks ir paplašinājies, jo tam ir pievienojies jauns mācībspēks, lektors Vakaris Bernotas (Vakaris Bernotas) no Viļņas Mākslas akadēmijas (Lietuvā), kurš LiepU uzsāks darbu Mākslas studiju programmās “Dizains” un “Jauno mediju māksla”.

V. Bernotas aktivitātes LiepU tiks finansētas no projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021).

Pašreiz viespasniedzējs strādā par vadītāju Klaipēdas dizaina centrā un profesoru Viļņas Mākslas akadēmijā.

Profesors V. Bernotas pirmajās lekcijās tikās ar bakalaura studiju programmas “Dizains” 1. kursa studentiem, jāatzīst, jau pagājušā gada rudenī viespasniedzējs ir ticies ar studentiem, kad lasīja kursu “Pašmārketings”. Jau tad viņš atzina, ka ir sajūsmā par šīs programmas studentiem:

Ļoti talantīgs un atvērti domājošs kurss. Īsā laikā esam sasnieguši ļoti teicamus rezultātus, sekojot dažiem vienkāršiem principiem: sadarboties, mācīties kopā vienam no otra kļūdām, dalīties un diskutēt par radošām idejām, būt tolerantiem, ieklausīties un palīdzēt otram, kā arī – darbam jāpieiet vienmēr ar prieku un smaidu.

Profesors atzīst, ka šajā semestrī studenti soli pa solim iepazīsies ar grūtāku studiju kursu – “Pašzīmols”. Pirmais uzdevums, ar kuru studenti ļoti labi tika galā, bija izveidot teatralizētu ievadu par sevi kā dizaineri, bet jau nākamajā lekcijā tas tiks vizualizēts. Profesors atzīst, ka nevarot sagaidīt studentu veikumu:

Nav viegli sevi iepazīt, bet tas ir ļoti labs ceļš, kas ir pūļu vērts un katram dizainerim ļoti svarīgi.

Projekta ietvaros paredzēts, ka V. Bernotas izstrādās un mācīs jaunus studiju kursus “Dizains, dizaina metodes un vizualizācija” studiju programmā “Jauno mediju māksla”, “Māksla un dizaina vēsture un teorija”, “Vizuālais dizains” un “Mūsdienu dizaina teorijas” studiju programmā “Dizains”, kā arī nodarbosies ar pētniecību stratēģiskās specializācijas jomā “Māksla”.

Kopumā Liepājas Universitātē šī projekta ietvaros mākslas jomā tiks nodarbināti divi viespasniedzēji no Lietuvas.