Neformālā sarunā tiekas viespasniedzēji

Liepājas Universitātē uz neformālu sarunu kopā bija pulcējušies pasniedzēji, kuri universitātē strādā dažādos ES sociālo fondu projektos – Vakaris Bernotas (Vakaris Bernotas) un Remigijus Kinderis (Remigijus Kinderis) no Klaipēdas Universitātes, Rakešs Dubejs (Rakesh Dubey) no Radžastānas Tehniskās universitātes, Antonio Čičello (Antonio Cicchella) no Boloņas Universitātes, Džons Viljams Makneils (John William Mc Neil) no ASV un Šujī Ū (Wu Shuyi) no Ķīnas. Sarunā piedalījās arī Liepājas Universitātes mācībspēki un darbinieki, kuri ir iesaistīti sadarbībā ar viespasniedzējiem.

Liepājas Universitātes Ārzemju sakaru daļas galvenā speciāliste starptautiskās sadarbības jautājumos Ērika Lauberga, uzrunājot sapulcējušos, atzīmēja: “Gribam, lai nav tā, ka Jūs atbraucat un aizbraucat, gribam dot Jums iespēju parunāt vienam ar otru, dalīties iespaidos par studiju darbu un dzīvi Liepājā. Varbūt šo sarunu rezultātā rodas jaunas idejas un paveras jaunas iespējas.”

Pasniedzēji no ārzemju augstskolām bija izvēlējušies iepazīstināt ar sevi gan prezentāciju formā, gan stāstījumos. Klātesošie uzzināja, kā ir radies vārds Vakaris un ko tas nozīmē, kurās valstīs ir strādājis Rakešs Dubejs, ka Austrumeiropas valstīs ilgu laiku ir pavadījis Džons Viljams Makneils, ka Boloņas Universitāte, no kuras nāk Antonio Čičello, dibināta 1088. gadā un ir ar ļoti senu vēsturi, bet ķīniešu pasniedzējas Šujī Ū draugi, aplūkojot Liepāju fotogrāfijās, saka, ka viņa šeit dzīvojot kā pasakā.

Ārzemju sakaru daļas vecākā referente Sintija Leigute atzīst: “Viespasniedzēji Liepājas Universitātē pilnveido studiju procesu, uzlabo tā kvalitāti, izstrādā jaunus studiju kursus un programmas. Nenoliedzami, ka arī studenti iegūst pieredzi un praktiskas zināšanas. Esam priecīgi, ka varam sadarboties!”

Viespasniedzēji strādā projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) un projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomā – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003).