ESF projektā LiepU mācībspēki pilnveido angļu valodas zināšanas attālināti

Kopš šī gada oktobra sākuma astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki, kuri ir nodarbināti kādā no stratēģiskās specializācijas jomām, uzsāka intensīvus profesionālās angļu valodas kursus, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) finansiālajam atbalstam. Kursi norisinās trīs dažādu angļu valodas līmeņu grupās pie pieredzes bagātiem un profesionāliem angļu valodas pasniedzējiem – Solvitas Matvejevas, Dagnijas Deimantes-Hartmanes, Olgas Semjonovas un Baibas Kačanovas. Taču pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ no novembra sākuma visi dalībnieki turpina apgūt angļu valodu attālināti, izmantojot Zoom platformu.

Angļu valodas lektore Olga Semjonova par attālināto mācību procesu atzīst: Mācīties tiešsaistē nav viegli, bet kopumā visi dalībnieki apmeklē nodarbības, pilda uzdevumus un piedalās diskusijās. Ar mājas darbiem rezultāts būtu ievērojamāks, taču runāšana attīstās un rakstītprasme arī.”

Viena no angļu valodas dalībniecēm, studiju programmas “Tūrisma un rekreācijas vadība” direktore un lektore Ilze Grospiņa saistībā ar kursu apguvi uzsver: Esmu ļoti apmierināta, ka dotas iespējas uzlabot savas angļu valodas zināšanas, jo tās ir ļoti nepieciešamas starptautiskos projektos, jaunākās literatūras studijās un komunikācijā ar ārvalstu lektoriem. Nodarbības ir ļoti labi un pārdomāti sagatavotas, izmantojot dažādas mācīšanas metodes, lai nezaudētu interesi, uzmanību un būtu vieglāk apgūstamas. Izveidojusies laba komunikācija ne tikai ar pasniedzējiem, bet arī ar kolēģiem no citas fakultātes, kas noteikti veicinās sadarbību arī turpmāk.”

Tika veikta dalībnieku aptauja, kas apliecināja, ka vairāk kā puse no studējošajiem mācībspēkiem, kuri pašreiz uzlabo savas angļu valodas zināšanas, kursu norisi pie lektoriem vērtē teicami, vienlaikus uzsverot, ka tomēr dotu priekšroku klātienes nodarbībām, lai varētu iespējami labāk apgūt valodu. Līdzīgi šo aspektu norādīja arī aptaujātie angļu valodas lektori, atzīmējot, ka, pasniedzot nodarbības attālināti, ir nepieciešams vairāk laika nekā klātienē un komunikācija notiek nedaudz lēnāk, taču auditorijās ir iespēja strādāt ar katru dalībnieku vairāk individuāli un diferencēti.

Saskaņā ar projektu ir paredzēts, ka angļu valodas kursos mācībspēki viena gada laikā pilnveidos savas angļu valodas zināšanas B un C līmenī ar specifiskām akadēmiskā un zinātniskā darba zināšanām, lai iegūtu projektā noteikto angļu valodas zināšanu līmeni, kuru varēs izmantot turpmākajā akadēmiskajā darbībā. Kursi norisinās kopumā 216 stundu apjomā līdz 2021. gada oktobra beigām.