LiepU viespasniedzējs no Viļņas Mākslas akadēmijas lasa lekcijas mākslā

Liepājas Universitātē projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros lekcijas pasniedz Viļņas Mākslas akadēmijas profesors Vakaris Bernotas (Vakaris Bernotas), kurš jau pusgadu strādā LiepU kā viespasniedzējs un pētnieks Mākslas studiju programmās “Dizains” un “Jauno mediju māksla”.

Viespasniedzējs LiepU studiju programmas “Dizains” 1. kursa studentiem pasniedz studiju kursu “Pašmārketings” un kopā ar trim šīs studiju programmas studentiem – Unu Kalniņu, Vjačeslavu Malahovu un Līgu Ekšteinu, 21. martā piedalījās Liepājas Universitātes rīkotajā Zinātnes un radošuma dienu konferences paneļdiskusijā “Praksē balstīta pētniecība: datu ieguve un vizualizācija”(Practice-led research: Data collection and visualization), uzstājoties ar referātu “Pieci pamatprincipi veiksmīgām studijām dizainā” (Five basic principles of successful design studies). Savukārt studenti prezentēja savus studiju kursa laikā radītos digitālos portfolio, kas tapuši ar vizuālās valodas palīdzību. Viespasniedzējs V. Bernotas atzina, ka ir lepns par savu studentu veikumu un prasmēm publiski uzstāties un prezentēt savu veikumu.

Šajā pavasara semestrī studenti veikuši dažādus uzdevumus un tas tiks noslēgts ar studentu radīto pašportretu izstādes atklāšanu, prezentējot izvēlēto darbu kompozīciju, kas, pēc viespasniedzēja uzskata, pilnībā atklāj studentu talantus.

Viespasniedzējs saka: “Esmu pateicīgs strādāt un studēt kopā ar talantīgiem un uz zināšanām orientētiem studentiem. Piecu principu apvienojums, kas ir sadarbība, atvērtība, daloties ar savu radošumu, tolerance, pozitīva attieksme un patiesums, sniedz labus rezultātus un pārsteidzoši efektīvu personīgo izaugsmi katram dizaina studentam.”